Supervalor - biuro wyceny nieruchomości
 

Kwalifikacje

 •  Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości na tle aktualnych uregulowań prawnych – kwiecień 2003. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego – czerwiec 2003. Organizator: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Określanie treści i wartości wybranych ograniczonych praw rzeczowych – listopad 2003. Sudeckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Wałbrzychu
 • Rzeczoznawcy Majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw; wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych – styczeń 2004. Organizator: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Nowe regulacje prawne w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami – czerwiec 2004. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wycena nieruchomości rolnych – listopad 2004. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz problematyka wyceny gruntów i lokali w spółdzielniach mieszkaniowych– listopad 2004. Organizator: Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz wyceny dla potrzeb realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego – kwiecień 2005. Organizator: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Wycena nieruchomości podejściem dochodowym – listopad 2005. Organizator: Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Nieruchomości – VALOR
 • Wartość godziwa nieruchomości przedsiębiorstw, stosowanie DRC i metody zysków. Metoda korygowania ceny średniej, nowe spojrzenie i nowe możliwości – studium przypadku. Rentowność bezpiecznych długoterminowych lokat na rynku kapitałowym – listopad 2006. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Stopy zwrotu z nieruchomości a modele kapitalizacji dochodu – kwiecień 2007. Organizator: Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Nieruchomości – VALOR
 • Wycena przedsiębiorstw – czerwiec 2007. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych – kwiecień 2008. Organizator: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia dochodowego. Teoria i praktyka stosowania metody zysków – czerwiec 2008. Organizator: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu