Supervalor - biuro wyceny nieruchomości
 

Oferta

Zajmujemy się sporządzaniem wycen:

Barbara Hak

  •  nieruchomości gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych);
  •  nieruchomości budynkowych i lokalowych (mieszkalnych i użytkowych);
  • nieruchomości komercyjnych;
  • środków trwałych;
  • przedsiębiorstw i wydzielonych części przedsiębiorstw dla celów przekształceń własnościowych firm oraz dla celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.